ProVoet pedicure

ProVoet pedicure

ProVoet is de landelijke organisatie voor de voetverzorger/pedicure die de beroepsbelangen van haar leden behartigt.

ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de Pedicure.


Het lidmaatschap bij ProVoet staat garant voor vakmanschap


* Alle leden zijn gediplomeerd of aspirantlid wat betekent dat ze nog in opleiding zijn.

* ProVoet bevordert activiteiten zoals: Workshops, Lezingen, Bij en na-scholing en studiedagen.

* ProVoet biedt haar leden ook verzekeringen aan zoals Collectieve Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven waaraan je als lid deel kunt nemen. Zo’n verzekering dekt de schade die een Pedicure tijdens het uitoefenen van het beroep zou kunnen toebrengen aan personen en goederen.


Samengevat kun je stellen dat als uw pedicure aangesloten is bij de Landelijke Branche Organisatie ProVoet, U dus goed zit, zowel op het gebied van kwaliteit als vakmanschap.